Onderhouden en verbeteren

Een andere tak van sport is het onderhoud, want in de wereld van internet en ICT gaan de veranderingen snel.

Een criterium voor een goede website is dat hij actueel is, dus regelmatig geüpdate wordt. Zo’n update kan ook nodig zijn om klanten ter wille te zijn of omdat de techniek dat nodig of mogelijk maakt.
In de praktijk is het onderhoud vaak een sluitpost in alle drukte. Om dat te voorkomen kunt u een servicecontract op maat afsluiten.

Hoe gaan bezoekers door uw site? Waar gaat hun aandacht naar uit! Wat wilt u bereiken met de site? Ik kan u helpen dit te verwezenlijken.